Treći dan kursa u Firenci programa Erazmus+

Naše kolege su u sredu učestvovale u radionicama na kojima su upoznate sa metodom Flipped Classroom (izvrnuta učionica) i Project Based Learning (projektna nastava).

Flipped Classroom je metoda koja se sve više koristi u nastavnom procesu. Učenici obradu gradiva rade kod kuće koristeći različite izvore informacija (internet, udžbenik i slično) pripremljene ili zadate od strane nastavnika, dok ono što bi trebalo da budu domaći zadaci (u tradicionalnoj nastavi) rade u školi. Učesnici kursa su tokom radionica imali zadatak da osmisle jednu temu i naprave pripremu koja je zasnovana na metodi Flipped Classroom.

Drugi deo današnjeg kursa sastojao se od upoznavanja sa metodom Project Based Learning (projektna nastava). Učesnicima su prezentovani video klipovi i iskustva nastavnika i učenika iz drugih škola koji koriste navedenu metodu. Nakon toga su podeljeni u grupe imali zadatak da osmisle dva projekta i prezentuju načine na koje bi ti projekti mogli biti realizovani.

U poslepodnevnim časovima naše kolege su imale organizovan obilazak nekoliko znamenitosti Firence koji im je obezbedio Europass Teachers Academy.