Drugi dan kursa u Firenci programa Erazmus+

Nastavnici su po programu seminara učestvovali u radionicama na temu:

  • Kako uspostaviti pravila ponašanja na časovima/ u učionici i kako uvesti nova.
  • Kako se baviti učinicima koji imaju problema u ponašanju i kako pronaći efikasna rešenja.
  • Kako dati jasne instrukcije i nadgledati rad u paru i grupi i kako razvijati prijatnu, saradničku atmosferu i međusobno poverenje.

Radionice su organizovane tako da su kolege iz različitih zemalja u grupama, što doprinosi razmeni iskustava i ideja i upoznavanju drugih sistema školstva. Takođe, uviđaju se kako razlike, tako i velike sličnosti. Ovakav vid rada doprinosi razvoju saradnje i potrebi da se ona uspostavi na nivou škola.