Prvi dan kursa u Firenci programa Erazmus+

Nastavnici naše škole, Alan Pavluković, Suzana Išpanović i Ivana Čakširaš, kao učesnici projekta KA1 Mobilnost za škole, programa Erazmus+, nalaze se na kursu Classroom Management Solutions for Teachers koji se održava u Firenci (Italija), od 22.10. do 27.10.2018. godine. Na putu za Firencu, presedali su u Milanu, gde su proveli nekoliko sati, pre nastavka puta. Na kursu sa našim kolegama, nalaze se i nastavnici iz Finske, Letonije, Mađarske i Španije.

Tokom prvog susreta, kako bi se bolje međusobno upoznali, učesnici su predstavljali sebe, svoje škole, gradove i zemlje iz kojih dolaze.

U prvim radionicama, razmenjivali su svoje ideje, iskustva i mišljenja o tome šta je to podučavanje u kojem je učenik u centru, a zatim je bilo govora o podučavanju/ nastavi u 21. veku gde su u fokusu 4K: kritičko razmišljane, komunikacija, kolaboracija i kreativnost.