ПРОЈЕКАТ ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ (трећи дан)

Данашњи дан смо посетили неколико часова. С обзиром да је мигрантска криза присутна и у Словенији, пар младих спољних сарадника гостовало је у школи, чијем смо предавању - радионици присуствовали у једном одељењу. Младић и девојка су на занимљив и деци прилагођен начин говорили и разговарали о свим аспектима проблематике бегунаца и миграната (уочили смо разлику у ова два термина које су често помињали). Предавање је било поткрепљено илустрацијама и видео прилозима помоћу пројектора које овде поседује свака учионица.

Час биологије је такође био богато илустрован уз помоћ пројектора, а ученици су на другом делу часа користила и микроскоп. Рађена је јединица "Од ћелије до организма",  где се говорило о грађи ћелије, једру, хромозомима, днк, дна и осталим доста апстрактним аспектима, које је наставник успешно преносио деци. Учионица има 3Д пројектор.
Занимљиво је да информатика у Словенији није обавезан предмет и да се учи у последњој триади основне школе (последње три године, у 7, 8. и 9.разреду. Основна школа код њих траје 9 година.) Програмирање уче само деца са склоностима ка томе, за разлику од програма у Србији, где се информатика уводи као обавезни предмет, а програмирање треба да обухвати сву децу.
Након посете школи, захваљујући нашем домаћину, директору школе Владимиру Зноју, реализована је посета Постојнској јами, удаљеној шездесетак километара од Љубљане. Наша екипа се вратила у Љубљану веома задовољна.