ЈАВНА НАБАВКА

 Одлука о додели уговора - замена фасадне столарије на јужној страни школске зграде

 

 

 

 

РАНИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

 

     
   

ЈНМВ БР. 4/2018 - НАБАВКА  РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ – ЗАМЕНА ФАСАДНЕ  СТОЛАРИЈЕ НА ЈУЖНОЈ СТРАНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ СУБОТИЦА

 

Koнкурсна документација 
   Позив за јавну набавку - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Конкурсна документација 
   Позив за јавну набавку - електрична енергија Конкурсна документација 
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ЕКСКУРЗИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЕКСКУРЗИЈЕ 

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ ШКОЛЕ (25.10.2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ГРЕЈАЊЕ  
   ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ
 
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАСТАВА У ПРИРОДИ

КОНКУРСНА ДОКОМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - НАСТАВА У ПРИРОДИ 

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ЛОЖ УЉЕ "ЕВРО ЕЛ" КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ЗАПАДНОЈ СТРАНИ ШКОЛЕ (29.9.2017.) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ДОДАТНА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА - БИКОВО

ДОДАТНА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА - ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - БИКОВО  
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 2-17 БИКОВО  
   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 3-17 ПРОЗОРИ  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ У БИКОВУ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, 2. ФАЗА   

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ИСТОЧНОЈ СТРАНИ ЦЕНТРАЛНЕ  ШКОЛЕ             

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 

  Одлука о додели уговора у вези екскурзија

 

 Обавештење о закљученом Уговору у вези замене фасадне столарије филскултурне сале  замене фасадне столарије филскултурне сале  

  Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке замена фасадне столарије филскултурне сале                         

  Замена столарије филскултурне сале - позив амена столарије филскултурне сале - позив  Конкурсна документација
  Екскурзија за ученике 8. разреда и школа у природи за ученике нижих разреда (конкурсна документација је у истој датотеци)      Одлука-екскурзије
   Извођење наставе у природи за ученике нижих разреда ОШ ,,Свети Сава“ из Суботицевођење наставе у природи за ученике нижих разреда ОШ ,,Свети Сава“ из Суботице
Конкурсна документација
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - БИКОВО    
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ
  ЈАВНА НАБАВКА - ЕКСКУРЗИЈЕ ОД1. ДО 7. РАЗРЕДА  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
    ЕКСКУРЗИЈЕ - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1.ДЕО
  ЕКСКУРЗИЈЕ - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2.ДЕО
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УСЛУГУ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 8.РАЗРЕД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА
  Услуга извођења екскурзије за ученике осмог разреда ОШ ''Свети Сава'' Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 1/2015
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА ГАСНА УЉА, ЕКСТРА ЛАКО
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  Предмет јавне набавке: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОДА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ4/2014 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ГАСНА УЉА, ЕКСТРА ЛАКО
 -КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО VIII РАЗРЕДА У ШКОЛИ
Конкурсна документација
   

Одлука о доношењу Плана набавки ОШ "Свети Сава" Суботица за 2014. годину

План набавки за 2014. годину