ШКОЛСКИ ОДБОРhttp://os-mlovraka-vladislavci.skole.hr/upload/os-mlovraka-vladislavci/images/static3/1005/Image/skolski_odbor2.jpgШта је Школски одбор?
Школски одбор је орган управљања у школи. Састоји се од девет чланова.

Њихов мандат траје четири године.

За чланове Школског одбора бирају се три представника из локалне самоуправе,

три представника запослених у школи

 и три представника родитеља. Сви они заједно бирају председника већином гласова.

 

 

 

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

ИЗ РЕДA КОЛЕКТИВА:

 

 

АЛАН  ПАВЛУКОВИЋ

 

МИРЈАНА КУЈУНЏИЋ

 

НОВИЦА ПАВЛОВИЋ (ПРЕДСЕДНИК)

 

 

ИЗ РЕДA РОДИТЕЉА:

 

 

ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ

 

МАРИЈА ЧОВИЋ

 

ЈОВИЦА МАРЦИКИЋ

 

 

 

ИЗ РЕДA ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

 

 

ДРАГУТИН СОКОВИЋ

 

ПАУЛИНА МИЛАНКОВИЋ

 

НЕНАД ОСТОЈИЋ