http://www.bishoptonprimary.ik.org/img/school_teacher5.gif

НАСТАВНИЦИ
шк.год.2014/15.

 

 

Наставник

Предмет који предаје

1.    

Станкић Миланка

Српски језик

2.    

Зејак Јелена

Српски језик

3.    

Радовић Мирјана

 

Српски језик

4.    

Чакшираш Ивана

 

Енглески језик

5.    

Гемеш Никола

Енглески језик

6.    

Кресић Ирина

Енглески језик

7.    

Јанковић Лолита

 

Енглески језик

8.    

Чегар Борис

Енглески језик

9.    

Чупић Саболч

 

Немачки језик

10.  

Лудаши Естер

Немачки језик

11.  

Куранда Марија

ЈДС-мађарски

Грађан.в,

12.  

 

Донословић Сузана

Ликовнакултура,цртањеликање, вајање

13.  

 

Раденковић Владимир

Музичка култура, хор и оркестар, грађанско вaспитање

14.  

Пољаковић Војислав

Историја

15.  

Савовић Милена

Историја

16.  

Пајић Наташа

Географија

Грађанско васп.

17.  

Свркота Пејка

 

Географија

18.  

Калинић Драгица

 

Математика

19.  

Мировић Љиљана

 

Математика

20.  

Вукомановић Алесандра

Математика

21.  

Павлуковић Алан

Физика

22.  

Габрић Јелена

Хемија

23.  

Пајић Саша

 

Биологија, чувари природе

24.  

 

Павловић Милена

Биологија

25.  

Цветковић Горан

 

Техничко и информатичко образовање, администратор школског сајта

26.  

Ђукић Зора

 

Техничко и информатичко образовање

27.  

 

Биљански Весна

Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство

28.  

Топчагић У. Сабина

Физичко васпитање, изабрани спорт

29.  

Павловић

Новица

Физичко васпитање, изабрани спорт

30.  

Љубановић Рената

   Разредна настава

31.  

Паства Наташа

Разредна настава

32.  

Војнић Зелић Сузана

Разредна настава

33.  

Кујунџић Мирјана

Разредна настава

34.  

Јакопчевић Сандра

Разредна настава

35.  

Лончаревић Мирјана

Разредна настава

36.  

Радаковић Снежана

Разредна настава

37.  

Ивковић Милена

Разредна настава

38.  

Ишпановић Сузана

Разредна настава

39.  

Делић Александра

Разредна настава

40.  

Цвијан Светлана

Разредна настава

41.  

Проданов Слађана

Разредна настава

42.  

Савић Александра

Разредна настава

43.  

Башић П. Иванка

Разредна настава

44.  

Ваван Дијана

Разредна настава

45.  

Рожумберски Сенка

Разредна настава

46.  

Млинко Даница

Католички вјеронаук

47.  

Анђелић Перо

Православни катехизис

48.  

Јуришић Татјана

Продужени боравак

49.  

Бунчић Татјана

Продужени боравак