image006.jpg

Skola-mala2

http://ssavasu.edu.rs/cache/preview/917d544a85076283fe9ab94a1934698f.JPG

Централна зграда

Мала школа

Школа у Бикову

Назив школе:

Основна школа Свети Сава

Место:

Суботица

Адреса:

Аксентија Мародића, без броја

Телефон/факс:

024/692-120

Е-mail:

svetisavasu@open.telekom.rs

Интернет страница:

www.ssavasu.edu.rs

Директор:

Новица Павловић, професор физичког васпитања (почетак мандата: јануар 2017.)

Локација школе:

Насеље Александрово и истурено одељење у Бикову

Места из којих путују ученици-путници:

Биково, Микићево, Верушић, Мали Палић и Клиса

Година изградње:

1961.год централна зграда

1989.год мала школа (за 1. и 2.разред), налази се поред централне

1987.год школа у Бикову (од 1. до 4.разреда)

Наставни језици:

српски и хрватски

Број ученика:

Број одељења:

Укупан број радника:

64, од којих су 48 наставници

Изборна настава од 1.до 4.разреда:

народна традиција

чувари природе

руке у тесту

Изборна настава од 5.до 8.разреда:

цртање, сликање, вајање

чувари природе

хор и оркестар

информатика