НАСТАВНИ КАДАР

 

Наставник

Предмет који предаје

Станкић Миланка

Српски језик, библиотека

Зејак Јелена

Српски језик

Иванић Мирела

Српски језик, библиотека

Чакшираш Ивана

Енглески језик

Ардалић Марта

Енглески језик

Кресић Ирина

Енглески језик

Николић Јагода

Енглески језик, српски као нематерњи библиотека

Чупић Саболч

Немачки језик

Лудаши Естер

Немачки језик

Донословић Сузана

Ликовна култура, библиотека

Раденковић Владимир

Музичка Култура, хор и оркестар

Пољаковић Војислав

Историја библиотека

 Савовић Милена

Историја, грађанско в.

Пајић Наташа

Географија библиотека

Свркота Пејка

Географија,

Калинић Драгица

Математика

Мировић Љиљана

Математика

Вукомановић Алесандра

Математика, информатика и рачунарство библиотека

Павлуковић Алан

Физика

Јовичић Александра

Хемија

Пајић Саша

Биологија,

Вукелић Корнелија /неплаћено одсуство/

 Биологија

Неорчић  Младен

Биологија

Биљански Весна

Техничко образовање, Буњевачки говор

Цветковић Горан

Техничко и инф. обраовање, техника и технологија

Ђукић Зора

Техничко и инф. обраовање, техника и технологија

Буљовчић Олгица

Информатика и рачунарство

Говља Миљана

Информатика и рачунарство

Топчагић У. Сабина

Физичко васп., изабрани спорт, физичко и здравствено васпитање, физичке активности

Димић Бошко

Физичко васп. изабрани спорт, физичко и здравствено васпитање, физичке активности

Љубановић Рената

Разредна настава

Паства Наташа

Разредна настава

Војнић Зелић Сузана

Разредна настава

Кујунџић Мирјана

Разредна настава

Јакопчевић Сандра

Разредна настава

Лончаревић Мирјана

Разредна настава, Буњевачки говор

Радаковић Снежана

Разредна настава

Ишпановић Сузана

Разредна настава

Делић Александра

Разредна настава

Цвијан Светлана

Разредна настава

Проданов Слађана

Разредна настава

Савић Александра

Разредна настава

Башић П. Иванка

Разредна настава

Ваван Дијана

Разредна настава

Рожумберски Сенка

Разредна настава

Млинко Даница

Католички вјеронаук

Mариновић Ивана

Православни катехизис

Јуришић Татјана

Продужени боравак

Грбић  Весна

Продужени боравак

Бунчић Татјана

Разредна настава

Драгана Новаковић

Грађанск васпитање, Библиотека